Tìm người thân

MS15463: Lưu Văn Nam tìm cha Lưu Tới

Họ và tên: Lưu Tới

Năm thất lạc: 1975

Ông Lưu Tới lúc trẻ

Anh Lưu Văn Nam đăng ký tìm cha Lưu Tới, sinh năm 1938, quê Phú Yên. Vợ là bà Nguyễn Thị Ước. Các con là Nam, Liên, Thanh và Bình.

Trước năm 1975, ông Lưu Tới là lính VNCH. Tháng 4/1975, ông Tới theo đoàn người chạy về Thị xã Tuy Hòa. Tại đây, ông Tới ghé nhà anh vợ là ông Nguyễn Hơn ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau, ông Tới bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]