Tìm người thân

MS14904: Lưu Văn Lịch tìm mẹ Sinh

Họ và tên: Tìm mẹ tên Sinh

Năm thất lạc: Khoảng năm 1954

Ông Lưu Văn Lịch đăng ký tìm mẹ Sinh, quê Thanh Hóa. Anh trai cụ Sinh tên Bào.

Khoảng 1950-1952, cụ Sinh cùng con trai khoảng 3 tuổi, tản cư vào Yên Định, Thanh Hóa và tá túc tại nhà cụ Cửu Lan và cụ Khương. Khoảng năm 1954, cụ Sinh sinh 1 bé trai. Khi con trai thứ hai được 3 tháng, cụ Sinh mang con trai cho đi làm con nuôi tại Định Tường, Thanh Hóa. Sau đó, cụ Sinh dẫn con trai lớn bỏ đi. Năm 1972, có người trong làng gặp và đến nhà cụ Sinh ở Hà Nội chơi, rồi mất tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]