Tìm người thân

MS13075: Lưu Trinh tìm con Lưu Xuân Như Hiền

Họ và tên: Lưu Xuân Như Hiền

Năm sinh: 1991

Năm thất lạc: 2010

Ảnh chị Hiền

Gia đình đăng ký tìm chị Lưu Xuân Như Hiền, sinh năm 1991. Bị tâm thần bỏ nhà đi từ Xuân Lộc, Đồng Nai năm 2010 rồi bặt tin đến nay. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]