Tìm người thân

MS247: Lưu Trí Huệ tìm cha Lưu Trí Thiềm

Họ và tên: Lưu Trí Thềm

Năm sinh: 1918

Năm thất lạc: 1954

Lưu Trí Huệ tìm cha là Lưu Trí Thiềm, sinh năm 1918. Trước năm 1950, ông Thiềm kết hôn với bà Võ Thị Chẵng. Sau đó ông Thiềm đưa bà Chẵng về sống ở Đồng Tháp Mười, rồi có 2 người con là Lưu Thanh Hồng (đã mất lúc còn nhỏ) và Lưu Thanh Tâm. Đến năm 1954, ông Thiềm ra Bắc tập kết, lúc đó bà Chẵng đang mang thai anh Huệ. Cũng từ lúc đó, hoàn toàn không có tin tức gì của ông Thiềm nữa.

Trước khi đi tập kết, ông Thiềm làm ở Sở Kinh tế Nam Bộ, quê gốc của ông ở Sài Gòn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *