Tìm người thân

MS22501: Lưu Tô Muội tìm mẹ kế Phạm Bích Liên

Họ và tên: Phạm Bích Liên

Năm thất lạc: 1975

Anh Lưu Văn lúc nhỏ, con bà Phạm Bích Liên

Chị Lưu Tô Muội đăng ký tìm mẹ kế là bà Phạm Bích Liên, quê Sài Gòn. Chồng là ông Lưu Hòa. Hai con Lưu Văn, sinh năm 1963 và Phạm Thúy Phát, sinh năm 1965.

Trước năm 1972, bà Phạm Bích Liên sống ở quận 5, sau đó chuyển về quận Phú Nhuận. Năm 1972, bà Liên dẫn anh Phạm Thúy Phát đi nước ngoài. Ngày 29/04/1975, bà Liên về Việt Nam. Ngày 30/04/1975, bà Liên dẫn anh Lưu Văn ra nước ngoài, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]