Tìm người thân

MS5420: Lưu Thị Trúc tìm em Lưu Thị Xí

Họ và tên: Lưu Thị Xí

Năm sinh: 1971

Tên cha: Lưu Văn Long

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thìn

Tên anh-chị-em: Lưu Thị Phượng , Lưu Thị Trúc

Năm thất lạc: 1975

Người trong hình là chị Lưu Thị Trúc, muốn tìm em gái tên là Lưu Thị Xí, sinh năm 1971, thất lạc từ năm khoảng năm 1983, tại ngã ba Non Nước, Đà Nẵng.

Bà Lưu Thị Trúc lúc trẻ và bây giờ

Bà Lưu Thị Trúc lúc trẻ và bây giờ

Chị Xí có cha tên Lưu Văn Long, mẹ Nguyễn Thị Thìn, các chị gái tên Phượng, Trúc. Sau giải phóng năm 1975, cha mẹ mất, chị Xí tới ở với chị gái tên Phượng. Do hoàn cảnh khó khăn, chị Phượng đã gửi chị Xí cho 1 gia đình người Hà Nam, làm tại công ty lương thực, nhờ nuôi giúp. Khoảng năm 1983, chị Xí lên 12 tuổi thì bỏ gia đình nuôi đi vào Đà Nẵng. Năm đó, chị gái tên Trúc đã gặp được chị Xí ở tại ngã ba Non Nước. Kể từ đó tới nay, không nhận được tin tức gì về chị Xí nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *