Tìm người thân

MS19866: Lưu Thị Khế tìm em tên Oanh

Họ và tên: Oanh

Tên mẹ: Huỳnh Thị Ánh

Tên anh-chị-em: Linda Fenne

Năm thất lạc: 1968

Bà Lưu Thị Khế đăng ký tìm em họ tên Oanh, hay Alice, sinh năm 1963. Mẹ là Huỳnh Thị Ánh và em gái tên Linda Fenne.

Trước đây gia đình bà Oanh sống tại Sài Gòn. Năm 1968, bà Oanh theo cha mẹ và em gái sang Mỹ sinh sống rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *