Tìm người thân

MS16434: Lưu Quang Sáng tìm vợ con của cụ Lưu Văn Bính

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa cùng các con Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Lai, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đức Phụng, Nguyễn Đức Bảo và Nguyễn Thị Kim Ngọc

Năm thất lạc: 1975

Gia đình mong biết tin cụ Nguyễn Thị Kim Hoa cùng các con Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Lai, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đức Phụng, Nguyễn Đức Bảo và Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Chồng cụ Nguyễn Thị Kim Hoa là cụ Lưu Văn Bính, quê Vĩnh Long. Năm 1954, cụ Bính đi tập kết ra Bắc, đóng quân tại Hải Phòng. Tại đây, cụ Bính lập gia đình với cụ Hoa và sinh được 7 người con là Thắng, Lai, Tiến, Hải, Phụng, Bảo và Ngọc. Năm 1975, cụ Bính quay vào Nam. Sau đó, cụ Bính mất đột ngột nên gia đình không có thông tin để tìm mẹ con cụ Hoa.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *