Tìm người thân

MS6162: Lưu Huệ Trinh tìm cậu Lương Đức

Họ và tên: Lương Đức

Năm sinh: 1936

Tên anh-chị-em: Lương Hảo

Năm thất lạc: 2011

Ông Lương Đức

Ông Lương Đức

Gia đình tha thiết tìm ông Lương Đức thường gọi là Hùng Ky, sinh năm 1936. Ông Đức bị tâm thần nhẹ, đi thăm chị gái rồi thất lạc từ tháng 5/2011.

Ông là người gốc Hoa, sống một mình trên đường Âu Cơ, Quận Tân Bình. Hằng ngày, ông Đức vẫn đi một mình qua nhà chị gái tên là Lương Hảo ở đường Lý Nam Đế chơi rồi tự quay về. Ngày 11/5/2011, ông Đức sang nhà chị gái chơi rồi đi đâu không rõ. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *