Tìm người thân

MS5644: Lưu Huệ Trinh tìm cậu Lương Đức

Họ và tên: Lương Đức

Năm sinh: 1936

Năm thất lạc: 05/2011

MS5644

Hình ông Lương Đức

Chị Lưu Huệ Trinh đăng ký tìm cậu tên là Lương Đức, thường gọi là Hùng Ky, sinh năm 1936. Ông Đức có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nhẹ.

Ông Lương Đức không có vợ con, sống một mình ở quận Tân Bình. Tháng 5 năm 2011, ông Đức đi từ nhà đến thăm chị gái tên là Lương Hảo ở quận 11. Sau đó ra về thì bỏ đi đâu không rõ. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *