Tìm người thân

MS15616: Lương Văn Phú tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1973

Anh Lương Văn Phú

Anh Lương Văn Phú, sinh năm 1973, đăng ký tìm gia đình.

Thông  tin từ mẹ nuôi là bà Quang Thị Ét kể lại, năm 1973, thông qua sự giới thiệu của bà Ánh bán cá, bà Ét nhận anh Phú tại bệnh viện  Đắk Lắk, lúc đó được vài tháng tuổi, mang về làm con nuôi. Sau này, mẹ ruột có đến hỏi thăm nhưng bà Ánh nói gia đình bà Ét đã chuyển ra miền Bắc, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *