Tìm người thân

MS7927: Lương Văn Ninh tìm ông Lương Văn Lãng

Họ và tên: Lương Văn Lãng

Tên anh-chị-em: Lương Văn Lương,

Năm thất lạc: Khoảng 1954

Gia đình tha thiết mong tin cụ Lương Văn Lãng, cùng con cháu của cụ.

Trước năm 1954, cụ Lãng sống ở Nam Định. Có lần cụ lên Yên Bái thăm anh trai mình là Lương Văn Lương. Khoảng 1954, cụ dẫn 4 người con tên là Tốn, Tiến, Khiêm và Nhường vào phía Nam sinh sống rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *