Tìm người thân

MS10227: Lường Văn Khoa tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1953

Ông Lường Văn Khoa đăng ký tìm gia đình mất tin tức từ năm 1953.

Ông Khoa là người Tày, gia đình sinh sống tại Lục Yên, Yên Bái. Năm 1954, ông tham gia lực lượng vũ trang, đóng quân tại Điện Biên. Sau đó ông lấy vợ là người dân tộc Hà Nhì rồi ở lại đây lập nghiệp rồi mất tin tức gia đình từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]