Tìm người thân

MS6670: Lương Văn Định tìm em Lương Văn Bật

Họ và tên: Lương Văn Bật

Năm sinh: 1954 hoặc 1955

Tên cha: Bán

Tên mẹ: Trịt

Năm thất lạc: 1963

MS6670

Hình ông Lương Văn Định

Ông Lương Văn Định tha thiết mong tin em là Lương Văn Bật, sinh khoảng năm 1953-1954, tại Thái Bình. Cha tên Bán, mẹ tên Trịt. Các anh em tên là Tậu, Bật, Khất, Gái và Chất.

Cha mẹ mất sớm, các anh em của ông Bật ly tán mỗi người một nơi, ông Bật được vợ chồng ông Khoán bà Nhời cưu mang. Cuối năm 1963, ông Bật được bác đưa lên Thái Nguyên cho làm con nuôi của vợ chồng cụ Thức, cụ Hồng. Gia đình cụ Thức bán nước và bánh cuốn, nhà ở gần mỏ than Quán Triều. Khi được nhận nuôi, ông Bật được đổi tên thành Cường. Năm 1964, ông Bật sơ ý làm cháy nhà, quá sợ hãi nên ông bỏ nhà đi và bặt tin tới nay.

Ông Bật có sẹo ở gót chân do bị dao lưỡi hát rớt trúng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *