Tìm người thân

MS16527: Lương Thị Nga tìm bố Lương Hoàn Tiễn

Họ và tên: Lương Hoàn Tiễn

Năm sinh: 1931

Quê quán: Hải Phòng

Tên cha: Lương Hoàn Riễn

Tên mẹ: Đào Thị Nhạn

Tên anh-chị-em: Vợ Cao Thị Thừa

Năm thất lạc: 1955

Gia đình mong biết tin ông Lương Hoàn Tiễn, sinh năm 1931. Quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Lương Hoàn Riễn và Đào Thị Nhạn. Vợ là bà Cao Thị Thừa.

Năm 1952, ông Lương Hoàn Tiễn lập gia đình với bà Cao Thị Thừa. Năm 1953, bà Thừa sinh con trai. Năm 1955, khi bà Thừa đang mang thai con thứ 2, ông Tiễn theo bạn vào miền Nam, rồi bặt tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *