Tìm người thân

MS16573: Lương Thị Mận tìm bác Lương Văn Hà và cô Lương Thị Nội

Họ và tên: Lương Văn Hà, Lương Thị Nội

Tên cha: Lương Văn Khơi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hến

Năm thất lạc: 1945

Ông Lương Đức Minh

Gia đình mong biết tin ông Lương Văn Hà, sinh năm 1927 và bà Lương Thị Nội, tức Nội con, sinh năm 1932. Quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Lương Văn Khơi và Nguyễn Thị Hến. Các chị em là Nội lớn, A, Minh và Ba.

Năm 1945, cụ Lương Văn Khơi qua đời. Ông Lương Văn Hà đưa mẹ kế là cụ Nguyễn Thị Tuất và các em ra Hải Phòng kiếm sống. Còn bà Nội lớn và ông Ba ở lại Thái Bình với ông nội. Giữa năm 1945, ông Hà đưa cụ Tuất và em về quê gặt lúa, rồi quay lại Hải Phòng. Sau đó, do chiến tranh nên cụ Tuất mất liên lạc với ông Hà và bà Nội con. Sau năm 1954, gia đình ra Hải Phòng tìm thì được biết ông Hà cùng bà Nội con theo gia đình chủ chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *