Tìm người thân

MS6389: Lương Thị Kiều tìm bạn Lê Thị Thanh Thảo

Họ và tên: Lê Thị Thanh Thảo

Năm thất lạc: 1983

Chị Lê Thị Thanh Thảo

Chị Lê Thị Thanh Thảo

Chị Lương Thị Kiều tha thiết tìm bạn tên là Lê Thị Thanh Thảo, mất liên lạc từ năm 1983.

Năm 1980, chị Kiều theo cô ruột về Sài Gòn sinh sống và theo học tại trường Lê Anh Xuân. Trong thời gian này, chị Kiều chơi thân với chị Thảo và một người bạn nữa tên Thông. Năm 1983, chị Kiều trở về Lâm Đồng sinh sống rồi mất liên lạc với chị Thảo quê ở Quảng Nam.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *