Tìm người thân

MS14615: Lường Thị Hiền tìm gia đình

Họ và tên: Lường Thị Hiền

Tên cha: Lường Văn Ngằn

Năm thất lạc: 1993

Chị Lường Thị Hiền

Chị Lường Thị Hiền mong tìm lại gia đình ở Sơn La.

Trước năm 1992, mẹ mất sớm, cha chị Hiền là ông Lường Văn Ngằn cưới vợ khác nên chị Hiền về sống cùng bác ruột  và các anh chị là Duyên, Hùng, Thiên, Thương, Thanh, Thích, sống tại Sơn La. Năm 1993, chị Hiền theo anh Hùng xuống Hải Phòng làm ăn, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *