Tìm người thân

MS7868: Lương Đức Tuấn tìm ông nội Lương Đức Bảo

Họ và tên: Lương Đức Bảo

Năm thất lạc: 1979

Anh Lương Đức Tuấn đăng ký tìm thông tin ông nội là ông Lương Đức Bảo, mất liên lạc từ năm 1979.

Ông Bảo sinh được 7 người con gồm 5 gái và 2 trai tên là Sinh, Vinh, Quang, Rực, Rỡ, Tám và Chín. Năm 1942, ông Bảo rời quê sang Thái Lan làm ăn. Ông thường gửi thư về cho gia đình theo địa chỉ 51/3 đường Pha-trung-xa-ma-khi, huyện Thà Bò, tỉnh Nong Khai (theo người đăng ký). Đến năm 1979, không rõ nguyên nhân tại sao ông không liên lạc gì với gia đình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *