Tìm người thân

MS11346: Lương Đức Tuấn tìm ông nội Lương Đức Bảo

Họ và tên: Lương Đức Bảo

Quê quán: Hải Dương

Năm thất lạc: Khoảng 1942

Gia đình rất mong biết tin cụ Lương Đức Bảo, cùng con cháu của cụ. Quê Hải Dương.

Năm 1942, khó khăn đói kém, cụ Bảo rời quê Hải Dương đi nơi khác kiếm sống. Khi đó cụ đã có vợ và 2 người con là Thảo và Mộc. Năm 1962, cụ Bảo gửi thư về từ Tỉnh Noọng Khai, Thái Lan. Trong thư cụ cho biết mình làm thợ may ở chợ. Sau khi sang Thái Lan, cụ lấy vợ hai rồi sinh được 7 người con là Sinh, Vinh, Quang, Rực, Rỡ, Tám và Chín rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]