Tìm người thân

MS14975: Lương Đức Huê tìm chú Lương Đức Hoẻn

Họ và tên: Lương Đức Hoẻn

Năm thất lạc: 1954

Ông Lương Đức Huê

Ông Lương Đức Huê đăng ký tìm chú Lương Đức Hoẻn, quê Hải Phòng.

Khoảng năm 1941 – 1944, cuộc sống khó khăn, ông Lương Đức Hoẻn bỏ nhà vào Nam làm phu cao su. Năm 1954, ông Lương Đức Hoẻn nhờ ông Phan Tùng Châu, là bộ đội tập kết mang thư ra cho gia đình. Ông Châu cho biết, khi vào Nam, ông Hoẻn được mẹ ông Châu nhận làm con nuôi, và đổi tên thành Phan Tùng Châu, gọi 2 anh em là Châu A và Châu B. Sau đó, ông Hoẻn đi bộ đội. Cũng thời gian này, gia đình nhận được lá thư của ông Hoẻn, trong thư cho biết ông được ra Bắc tập huấn ở Thanh Hóa. Vì nhiệm vụ gấp phải vào Nam ngay, không về thăm nhà được, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]