Tìm người thân

MS15848: Lữ Thu Chi tìm con Âu Quốc Luyền, tức Khiền

Họ và tên: Âu Quốc Luyền, tức Khiền

Tên cha: Âu Đông Vinh

Tên mẹ: Lữ Thu Chi

Tên anh-chị-em: Huệ Linh và Quốc Thành

Năm thất lạc: 2001

Anh Âu Quốc Luyền, tức Khiền

Bà Lữ Thu Chi đăng ký tìm con Âu Quốc Luyền, tức Khiền, sinh năm 1979, quê Tp.HCM. Bố mẹ là ông bà Âu Đông Vinh và Lữ Thu Chi. Các em là Huệ Linh và Quốc Thành.

Năm 1996, anh Âu Quốc Luyền, tức Khiền bị tai nạn lao động nên bị ảnh hưởng thần kinh. Năm 2001, anh Luyền bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *