Tìm người thân

MS1148: Lpă H’Nhóa tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Trong ảnh là chị Lpă H’Nhóa, sinh khoảng năm 1972, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Theo lời hàng xóm kể lại. Năm 1975, bà Châu ra sông Ba lấy nước thì gặp một bé gái khoảng 3,4 tuổi đứng khóc. Thấy tội nghiệp nên bà Châu đã đưa đứa bé về chăm sóc. Do cuộc sống khó khăn nên mấy tháng sau bà Châu lại mang đứa bé cho gia đình khác làm con nuôi và đặt tên là Lpă H’Nhóa. Khi thất lạc gia đình, chị Nhóa còn quá nhỏ nên không nhớ gì về gia đình của mình cả.

Chị Lpă H’Nhóa lúc nhỏ và hiện nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *