Tìm người thân

MS10570: Lò Văn Vân tìm bác Nguyễn Ngọc Đoàn

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đoàn

Năm thất lạc: 1975

Gia đình rất mong biết tin ông Nguyễn Ngọc Đoàn, sinh năm 1977, quê Sơn La.

Năm 1961, ông Đoàn rời quê vào Nam sinh sống rồi kết hôn với bà Mai Thị Kỉ. Không rõ năm nào, ông Đoàn được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức. Năm 1975, trước khi Đà Lạt được giải phóng, ông Đoàn bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *