Tìm người thân

MS2006: Lò Văn Lăm tìm em Lò Thị Lả

Họ và tên: Lò Thị Lả

Năm sinh: 1984

Năm thất lạc: 2000

Trong ảnh là anh Lò Văn Lăm mong muốn tìm em gái tên là Lò Thị Lả, sinh năm 1984, tại Lai Châu. Vào năm 2000, chị Lả và 4 người bạn trong bản nói với gia đình đi hái bông lau rồi không quay về nhà nữa. Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì của chị Lò Thị Lả.

Chị Lò Thị Lả cùng bố Lăm

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *