Tìm người thân

MS10812 : Lò Thị Đúc tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Lò Văn Pạc

Tên cha: Lò Văn Pan

Tên mẹ: Pon Thị Cho

Năm thất lạc: 1954

Chị Lò Thị Đúc đăng ký tìm họ hàng bên nội tại Lai Châu, nay là Điện Biên Phủ.

Bốchị Lò Thị Đúc là ông Lò Văn Pạc, sinh năm 1925, tại làng Bản Bọc, Mường Lay, Lai Châu. Thân sinh ông Pạc là hai cụ Lò Văn Pan và Pon Thị Cho. Năm 1954, ông Pạc di cư vào miền Nam rồi mất liên lạc với gia đình. Nay chị Lò Thị Đúc mong tìm được họ hàng bên nội của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *