Tìm người thân

MS18826: Liềm Lắc Sêl tìm anh Liềm Kiểm Sêl

Họ và tên: Liềm Kiểm Sêl

Năm sinh: 1946

Năm thất lạc: 1958

Ông Liềm Lắc Sêl, sinh năm 1950 mong tìm anh Liềm Kiểm Sêl, sinh năm 1946, quê Campuchia.

Ông Liềm Kiểm Sêl là con của 2 cụ Liềm Ùi Tảo và Lương Cẩm Lình, gia đình có 11 anh chị em. Lúc trước, gia đình có tiệm gạo tên Tào Sêl tại Campuchia. Năm 1958, gia đình cho ông Liềm Kiểm Sêl sang Trung Quốc học. Một thời gian sau, ông Liềm Kiểm Sêl gửi thư từ Ma Cau về báo với gia đình là ông đi qua Ma Cau tìm người chú ruột. Từ đó không còn tin tức gì về ông Liềm Kiểm Sêl nữa.

Ảnh gia đình

Ảnh gia đình

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *