Tìm người thân

MS9592: Lê Xuyên Sơn tìm bố Oikaoa

Họ và tên: Oikaoa

Năm thất lạc: Không rõ

Ông Lê Xuyên Sơn sinh năm 1944, tại Hải Phòng rất mong biết tin cha là Oikaoa, mất liên lạc từ năm 1944.

Trước năm 1944, cụ Oikaoa là người Nhật sang Việt Nam công tác ở Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hải Phòng. Trong thời gian đó, cụ Oikaoa kết hôn với cụ bà Lê Thị Biên rồi sinh được người con trai là Lê Xuyên Sơn. Khoảng năm 1944, cụ Oikaoa ra Hà Nội công tác rồi được lệnh rút về nước. Khi đó, cụ cũng nhắn vợ con ra Hà Nội để cùng đi. Tuy nhiên, khi cụ Biên đưa con ra Hà Nội thì cụ Oikaoa đã về nước rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]