Tìm người thân

MS21616: Lê Xuân Thu tìm con Lê Nhật Thành

Họ và tên: Lê Nhật Thành

Tên cha: Lê Xuân Thu

Tên mẹ: Lê Thị Lương

Tên anh-chị-em: Ngọc, Trung, Nhiên, Dũng

Năm thất lạc: 2004

Anh Lê Nhật Thành

Ông Lê Xuân Thu mong tìm con trai Lê Nhật Thành, sinh năm 1977, quê Nghệ An. Bố mẹ là ông bà Lê Xuân Thu và Lê Thị Lương. Các em Ngọc, Trung, Nhiên, Dũng.

Năm 2002, anh  Lê Nhật Thành đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Gia đình vẫn thường nhận thư và điện thoại của anh Thành, đến năm 2004 thì bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]