Tìm người thân

MS10663: Lê Xuân Hiệp tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1957-1958

Ông Lê Xuân Hiệp

Ông Lê Xuân Hiệp

Ông Lê Xuân Hiệp sinh khoảng năm 1954, rất mong tìm gia đình thất lạc khi ông được cho làm con nuôi tại Thanh Hóa.

Ông Hiệp không nhớ tên lúc nhỏ của mình, chỉ nhớ chị có thể là Loan. Khoảng năm 1957-1958, mẹ mất, hai chị em ông mang khăn tang ra chợ Vườn Hoa, Thanh Hóa. Tại đây, bà Loan cho ông Hiệp làm con nuôi của hai cụ Lê Văn Liên và Nguyễn Thị Lành rồi bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *