Tìm người thân

MS15465: Lê Xuân Hiến tìm em Lê Phú Mỹ

Họ và tên: Lê Phú Mỹ

Năm thất lạc: 1987

Ông Lê Phú Mỹ lúc trẻ

Gia đình mong biết tin anh Lê Phú Mỹ, sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh.

Trước năm 1983, gia đình ông Lê Phú Mỹ sinh sống tại Đồng Nai. Năm 1983, anh Mỹ nhập ngũ tại Sư đoàn 5, Quân khu 7 và được điều động sang Campuchia. Sau đó, anh Mỹ bị thương và ảnh hưởng đến thần kinh nên được đưa về trại điều dưỡng Quân khu và trại Cầu Hang. Năm 1987, anh Mỹ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]