Tìm người thân

MS14543: Lê Xuân Dục tìm em Lê Bằng Đoàn

Họ và tên: Lê Bằng Đoàn

Tên cha: Lê Ngọc Tuyển

Tên mẹ: Lê Thị Vinh

Tên anh-chị-em: Dục và Mùi

Năm thất lạc: 1945

Ông Lê Xuân Dục mong tìm em Lê Bằng Đoàn, sinh năm 1938. Quê Ninh Bình. Thân sinh là hai cụ Lê Ngọc Tuyển và Lê Thị Vinh.

Cha mẹ và anh em của ông Lê Bằng Đoàn

Năm 1945, nạn đói xảy ra khắp miền Bắc, gia đình cụ Lê Ngọc Tuyển và Lê Thị Vinh dẫn 3 con rời làng đi tìm kiếm cái ăn. Sợ các con chết đói nên khi đến chợ Lịm gần ga Phú Xuyên, cụ Tuyển mang con trai Lê Bằng Đoàn cho lại một người đàn ông bán vàng mã tại chợ Lịm, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *