Tìm người thân

MS1668: Lê Viết Vĩnh tìm gia đình bác Lê Viết Nam

Họ và tên: Lê Thị Sổ và Lê Viết Tánh

Quê quán: Làng Đồng Bào, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Tên cha: Lê Viết Nam (Lê Viết Tạ)

Tên mẹ: Nguyễn Thị Suyền

Tên anh-chị-em: Lê Viết Quận, Lê Viết Trà (Trùm Chè)

Năm thất lạc: 1954

Cụ Lê Viết Nam, hay còn gọi là Lê Viết Tạ rời Quảng Trị đi làm công nhân cao su tại Sông Bé vào năm 1945. Cụ Nam có hai người em trai tên là Lê Viết Quận và Lê Viết Trà.

Năm 1954, cụ Nam có đưa hai con là Lê Viết Sổ và Lê Viết Sánh về Quảng Trị thăm bà con họ hàng. Khi đó, bà Sổ và ông Sánh hay đi chơi với mấy người em họ tên là Thọ, Cộng, Hòa, Mễ và Vĩnh.

Một thời gian sau, cụ Nam đưa hai con vào Nam rồi mất liên lạc cho đến nay. Cụ Nam có đặc điểm là một bên mắt bị hỏng.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *