Tìm người thân

MS5434: Lê Viết Vĩnh tìm gia đình bác Lê Viết Nam

Họ và tên: Tìm gia đình bác Lê Viết Nam

Tên cha: Lê Viết Cân

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dũ

Năm thất lạc: 1959

Gia đình đăng ký tìm thông tin ông Lê Viết Nam cùng vợ và hai con của ông, mất tin tức từ năm 1959.

Ông Nam, tên khác là Tạ, quê ở Quảng Trị, ông bị hỏng một mắt. Thân sinh là cụ Cân và cụ Dũ. Các anh, em của ông tên là Quận, Chút và Trà, tức Trùm Chè. Ông Nam kết hôn với bà Suyền, sinh được hai người con là Lê Thị Sổ và Lê Viết Tánh. Trước năm 1945, ông Nam vào Nam làm công nhân cao su tại Sông Bé nên đưa vợ con theo cùng.

Đến năm 1959, ông đưa con trai tên Tánh khi đó 13-14 tuổi về thăm quê rồi quay vào Nam và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *