Tìm người thân

MS6400: Lê Văn Vũ tìm các em cùng cha khác mẹ

Họ và tên: Tìm các em cùng cha

Năm thất lạc: 1954

Ông Lê Văn Vũ

Ông Lê Văn Vũ

Người trong ảnh là ông Lê Văn Vũ, sinh năm 1926, rất mong tìm lại các em cùng cha khác mẹ thất lạc từ năm 1954.

Bố ông Vũ là cụ Lê Văn Hạng quê ở An Lão, Hải Phòng. Cụ Hạng lấy vợ là cụ Phạm Thị Chinh, sinh được ba người con là Lê Văn Vũ, Lê Văn Điềm và Lê Thị Tháu. Năm 1940, cụ Hạng đi mộ phu ở miền Nam. Đến năm 1954, cụ gửi thư về quê từ địa chỉ Thủ Dầu I, Bình Dương. Được một thời gian thì không còn tin tức gì cho gia đình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]