Tìm người thân

MS8506: Lê Văn Tư tìm cha Đào Xuân Thủy

Họ và tên: Đào Xuân Thuỷ

Năm thất lạc: 1976

Ông Lê Văn Tư

Anh Lê Văn Tư

Anh Lê Văn Tư đăng ký tìm cha là Đào Xuân Thủy, sinh khoảng năm 1940, mất liên lạc khi vào Đà Nẵng đổi tiền năm 1976.

Ông Thủy sinh khoảng năm 1940, quê có thể ở Hải Phòng. Trước năm 1976, ông là bộ đội đóng quân ở Chu Lai, Quảng Nam. Thời gian này ông chung sống với bà Chu Thị Đào. Năm 1976, ông Thủy nói với vợ sẽ đi vào Đà Nẵng đổi tiền. Lúc này bà Đào đang mang thai và cũng sắp tới ngày sinh

Khoảng năm 1978-1979, ông Thủy viết thư nhờ một người bạn của bà Đào tên Đinh mang đến nhà. Tuy nhiên, lúc này bà Đào đã chuyển đi nơi khác nên không nhận được và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *