Tìm người thân

MS9794: Lê Văn Tịnh tìm bác Lê Đình Thuyết

Họ và tên: Lê Đình Thuyết

Tên cha: Lê Đình Khải

Tên mẹ: Phạm Thị Dào

Năm thất lạc: Tháng 3/1984

Gia đình tại Quảng Bình rất mong tin tức của ông Lê Đình Thuyết, hay còn gọi là Lê Vòi hoặc Lê Danh, sinh năm 1927 tại Quảng Bình. Các anh em của ông là Huyến, Miện, Giòi và Minh.

Lớn lên, ông Thuyết lấy vợ cùng quê tên là Điền rồi sinh được 2 người con tên là Lành và Hiền. Không rõ năm nào, ông đi bộ đội và làm cấp dưỡng cho đơn vị. Năm 1948, ông Thuyết vào Nam và không liên lạc gì với gia đình.

Đến tháng 7/1983, ông gửi thư từ Mỹ về cho hay mình đã lấy vợ hai và sinh 4 người con gồm 3 trai 1 gái. Lá thư cuối cùng mà ông gửi về là vào tháng 3/1984, tuy nhiên đến đầu năm 1985 gia đình mới nhận được nên không liên lạc được với bác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *