Tìm người thân

MS15918 : Lê Văn Thể tìm gia đình cậu Nguyễn Hữu Đằng

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đằng

Tên cha: Nguyễn Hữu Niệm

Tên mẹ: Lê Thị Cặn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Sáu

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Chị gái Nguyễn Thị Sáu

Anh Lê Văn Thể đăng ký tìm gia đình cậu Nguyễn Hữu Đằng, quê Quảng Trị. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Hữu Niệm và Lê Thị Cặn. Chị gái là bà Nguyễn Thị Sáu.

Năm 1943, cụ Lê Thị Cặn qua đời. Sau đó, bà Nguyễn Thị Sáu lập gia đình với ông Lê Văn Kính, người Đà Nẵng, rồi theo chồng vào Nam sinh sống. Sau năm 1975, bà Sáu quay về quê tìm em trai Nguyễn Hữu Đằng nhưng không gặp. Sau đó, bà Sáu được biết, gia đình ông Đằng đã chuyển đi nơi khác lập nghiệp. Con gái ông Đằng là chị Nga thường về thắp nhang cho tổ tiên, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *