Tìm người thân

MS2717: Lê Văn Thảo tìm con trai Lê Thanh Nguyên

Họ và tên: Lê Thanh Nguyên

Năm sinh: 06/08/1993

Quê quán: Bình Thuận

Tên cha: Lê Văn Thảo

Năm thất lạc: 2008

Lê Thanh Nguyên

Lê Thanh Nguyên

Đây là ảnh của em Lê Thanh Nguyên chụp trước khi em bỏ nhà đi. Em Nguyên sinh ngày 06/08/1993, tên ở nhà thường gọi là Sắc. Ba là Lê Văn Thảo. Ngày 15/08/2008, vì bị ba mắng nên em đã nông cạn bỏ nhà đi và biệt tích. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Em Nguyên rời nhà khi chỉ mới 15 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *