Tìm người thân

MS13245: Lê Văn Tâm tìm em Lê Văn Tám

Họ và tên: Lê Văn Tám, tức Dần

Năm sinh: 1961

Tên mẹ: Đào

Năm thất lạc: 1969

Gia đình mong biết em Lê Văn Tám, tức Dần, sinh năm 1961, tại Quảng Nam. Bố mất sớm vì chiến tranh, còn mẹ thường gọi là bà Đào.

Năm 1969, bà Đào đưa 3 con chuyển vào khu dồn dân Quế Sơn, Quảng Nam. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Đào cho con trai út là Lê Văn Tám cho ông Trần Đình Trung làm con nuôi. Ông Trung khi đó đi lính chế độ cũ đóng quân tại Quang Nam, ông có gia đình nhưng chưa có con nên nhận ông Tám làm con nuôi. Không lâu sau, ông Trung bị thương, được giải ngũ về quê Quảng Trị sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]