Tìm người thân

MS22565: Lê Văn Mỹ tìm ông nội Lê Văn Mài

Họ và tên: Lê Văn Mài, tức Lê Văn Khoát

Tên cha: Lê Văn Khai

Tên mẹ: Nguyễn Thị Luật

Năm thất lạc: 1966

Ông Lê Văn Mài, tức Lê Văn Khoát

Gia đình đăng ký tìm ông Lê Văn Mài, tức Lê Văn Khoát, sinh năm 1934, quê Hưng Yên. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Khai và Nguyễn Thị Luật. Vợ là bà Trần Thị Khánh. Các con là Lê Thị Huệ và Lê Văn Anh. Cô là Lê Thị Khóa.

Khoảng năm 1945, ông Lê Văn Mài vào Sài Gòn ở với cô ruột Lê Thị Khóa. Năm 1954, ông Mài tập kết ra Bắc, tham gia kháng chiến Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Mài được đơn vị cử về Thái Bình và ở nhờ nhà cụ Trần Hữu Quỳ để hoạt động cách mạng. Tại đây, ông chung sống với con cụ Quỳ là bà Trần Thị Khánh, có với nhau 2 người con tên Huệ và Anh.

Tháng 4/1966, ông Mài về thăm vợ con, sau đó ông quay lại đơn vị rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *