Tìm người thân

MS7857: Lê Văn Minh tìm bác Lê Văn Mẫu

Họ và tên: Lê Văn Mẫu

Năm sinh: 1931

Tên cha: Lê Văn Ruân

Tên mẹ: Phạm Thị Phận

Tên anh-chị-em: Các em: Lê Thị Nguyện, Lê Văn Ủy, Lê Văn Vi, Lê Văn Từ

Năm thất lạc: 1959

Anh Lê Văn Minh đăng ký tìm thông tin bác là ông Lê Văn Mẫu, sinh năm 1931. Cha mẹ là hai cụ Lê Văn Ruân và Phạm Thị Phận.

Ông Mẫu là anh trai đầu trong gia đình tại Thái Bình, các em tên là Nguyện, Ủy, Vi và Từ. Năm 1953, ông Mẫu đi lính ở bót Hệ rồi bị bắt ra Côn Đảo. Năm 1956, sau khi trao trả tù binh, ông Mẫu không trở về quê mà vào miền Nam. Năm 1959, gia đình nhận được điện tín của ông Mẫu cho biết đang ở Cà Mau. Từ đó đến nay thì bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *