Tìm người thân

MS14920: Lê Văn Miên tìm chú Lê Văn Bút

Họ và tên: Lê Văn Bút, tức Ngôn

Năm thất lạc: 1959

Ông Lê Văn Miên cháu cụ Lê Văn Bút

Gia đình mong biết tin chú Lê Văn Bút, tức Ngôn, sinh năm 1924, quê Phú Thọ. Các con là Địch, Thanh, Bình và Hạnh.

Năm 1940, cụ Lê Văn Bút bị giặc Pháp bắt về Hà Nội làm phiên dịch. Sau đó, cụ Bút lập gia đình và sinh con trai tên Địch. Sau 1955, gia đình cụ Bút chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Năm 1959, gia đình bặt tin cụ Bút đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]