Tìm người thân

MS14717: Lê Văn Lý tìm chị gái Lê Thị Giáo

Họ và tên: Lê Thị Giáo

Năm thất lạc: 1981

Ông Lê Văn Lý đăng ký tìm chị Lê Thị Giáo, sinh năm 1953. Quê Bình Định. Các con là Kim Huấn và Kim Luyến.

Tháng 6/1981, bà Lê Thị Giáo cùng em chồng là bà Nguyễn Thị Lại vào rừng làm cỏ lúa rồi mất tích. Gia đình nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ đi tìm và thì được biết hai chị em gặp Fulro, rồi bặt tin bà Giáo đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]