Tìm người thân

MS16218: Lê Văn Lộc tìm cháu Lê Văn Phùng

Họ và tên: Lê Văn Phùng

Năm thất lạc: 1978

Cụ Lê Văn Lộc đăng ký tìm cháu Lê Văn Phùng, sinh năm 1958. Quê Hà Tĩnh.

Tháng 11/1977, ông Lê Văn Phùng nhập ngũ thuộc Tiểu đoàn 84, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325. Năm 1978, ông Phùng được chuyển đến Tiểu đoàn 84, Trung đoàn 14, Sư đoàn 8914 rồi mất tin tức. Gia đình đã đi tìm nhiều lần nhưng không có thông tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *