Tìm người thân

MS1341: Lê Văn Hải tìm cha Lê Thuận Thành

Họ và tên: Lê Thuận Thành

Năm thất lạc: 1974

Ảnh Lê Văn Hải

Trong ảnh là anh Lê Văn Hải, sinh năm 1975, mong muốn tìm cha tên là Lê Thuận Thành, quê quán tại Hà Bắc.

Năm 1974, ông Thành đi bộ đội đóng quân tại Bình Định. Tại đây, ông quen biết rồi chung sống với bà Huỳnh Thị Trị. Khi bà Trị có thai, ông Thành được lệnh vào Nam chiến đấu. Từ đó đến nay, gia đình không biết được tin tức gì của ông Thành. Trước khi đi ông Thành có dặn nếu sinh con trai thì đặt là Công còn con gái thì gọi là Huế. Nhưng sau này sinh con trai, bà Trị đặt tên con là Lê Văn Hải.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *