Tìm người thân

MS10806: Lê Văn Gia tìm anh Lê Văn Hợi

Họ và tên: Lê Văn Hợi, hoặc Hởi

Tên cha: Lê Văn Xưa

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc

Năm thất lạc: 1954

Ông Lê Văn Gia

Ông Lê Văn Gia mong biết tin anh Lê Văn Hợi, hoặc Hởi, sinh khoảng năm 1950 -1952. Quê Bình Định. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Xưa và Nguyễn Thị Ngọc.

Trước năm 1952, cụ Lê Văn Xưa lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Ngọc, nhà ở khu vực đập đá gần chợ Dạng. Sau đó, cụ Ngọc sinh con trai đặt tên là Lê Văn Hợi, hoặc Hởi. Năm 1954, cụ Xưa được đề bạt làm Đại đội phó Đại đội 123 sư đoàn 324 rồi đi tập kết ra Bắc, bặt tin mẹ con cụ Ngọc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *