Tìm người thân

MS10806: Lê Văn Gia tìm anh Lê Văn Hợi (hay Hỡi)

Họ và tên: Lê Văn Hợi ( hay Hỡi )

Năm sinh: Khoảng 1951

Quê quán: Bình Định

Tên cha: Lê Văn Xưa

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc

Năm thất lạc: 1954

anh Le Van Gia

Ông Lê Văn Gia

Ông Lê Văn Gia đăng ký tìm anh cùng cha khác mẹ là Lê Văn Hợi, hay Hỡi, sinh khoảng năm 1951, tại Hoài Nhơn, Bình Định. Cha là cụ Lê Văn Xưa. Mẹ tên là Nguyễn Thị Ngọc.

Không rõ năm nào, cụ Xưa rời quê Thái Nguyên vào Nam tham gia hoạt động cách mạng. Trong thời gian đóng quân tại Hoài Nhơn, Bình Định, cụ Xưa kết hôn với cụ Nguyễn Thị Ngọc rồi sinh được một người con trai đặt tên là Hợi hoặc Hỡi. Nhà cụ Ngọc ở khu vực Đập Đá, Hoài Nhơn, Bình Định. Cụ có nghề làm nón, cũng hoạt động cách mạng bí mật trong lòng địch.

Năm 1954, cụ Xưa tập kết ra Bắc, cụ Ngọc có mẹ già nên không đi cùng chồng rồi bặt tin từ ngày đó. Cụ Xưa cũng nhiều lần nhờ đồng đội hỏi thăm tin tức của cụ Ngọc và con trai nhưng không được.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]