Tìm người thân

MS15808 : Lê Văn Dũng tìm mẹ Nguyễn Thị Bích

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích

Tên cha: Nguyễn Phong

Tên mẹ: Trương Thị Xuân

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Rô

Năm thất lạc: 1985

Anh Lê Văn Dũng đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1951, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Phong và Trương Thị Xuân. Các con là Duyên, Khang, Tài, Thu và Dũng. Chị gái Nguyễn Thị Rô.

Trước năm 1970, gia đình sinh sống tại Sài Gòn. Sau đó, bà Nguyễn Thị Bích lập gia đình với ông Lê Văn Tuấn và sinh được các con là Duyên, Khang, Tài, Thu và Dũng. Năm 1985, bà Bích bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *