Tìm người thân

MS16836: Lê Văn Đỗ tìm cậu Dương Văn Đệ và 2 con Dương Văn Đõ và Dương Văn Tắc

Họ và tên: Dương Văn Đệ, Dương Văn Đõ, Dương Văn Tắc

Quê quán: Hà Nam

Tên anh-chị-em: Dương Thị Ngỗng

Năm thất lạc: 1975

Gia đình mong biết tin cụ Dương Văn Đệ và hai con là Dương Văn Đõ và Dương Văn Tắc. Quê Hà Nam. Em gái là cụ Đệ là cụ Dương Thị Ngỗng.

Năm 1954, cụ Dương Văn Đệ đi cư vào miền Nam. Năm 1959, gia đình nhận được thư của cụ Đệ, trong thư cho biết cụ đang sinh sống tại Trà Vinh. Năm 1975, gia đình nhận thư của cụ Đệ, trong thư có gởi kèm ảnh 2 con trai cụ Đệ là ông Dương Văn Đõ và Dương Văn Tắc. Trong đó có một người hy sinh và một người làm việc tại kho lương thực, nhưng gia đình không nhớ tên chính xác. Sau đó, gia đình đã nhiều lần gởi thư nhưng không nhận được hồi âm, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *